Welke kosten gaat u betalen                                                                 Terug naar boven

 De bewoner is verantwoordelijk voor.

Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz.

De kosten voor huur (eventueel met woon toeslag)

De kosten voor service en maaltijden

De kosten van een ziektekostenverzekering, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering

De kosten van een overlijdensverzekering

Het inrichten van de eigen kamer.

Hoe wordt de financiering bij Zo mooi anders geregeld ?                       Terug naar boven  De bewoners van Zo mooi anders betalen voor het wonen, verzorging, de ondersteuning en het dagelijks leven.

De stichting Zo mooi anders is afhankelijk van de betalingen van de bewoners. Het is bedoeling dat iedere bewoner via de eigen uitkering (WAO of Wajong) en het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende middelen heeft om de kosten te betalen. Wil men als bewoner meer diensten afnemen, dan kan dit via aanvullende betaling door de bewoner gerealiseerd worden.

De stichting Zo mooi anders is niet verantwoordelijk voor de hoogte en uitbetaling van de uitkering of PGB. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner / wettelijke vertegenwoordiger.

De kosten voor de begeleiding en zorg                                                   Terug naar boven

Deze kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) van de bewoner. Bij het vaststellen van de hoeveelheid begeleiding en verzorging is het recente indicatie besluit van de indicatie commissie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven het uitgangspunt. Het zorgkantoor kent uiteindelijk het PGB toe.

De kosten voor de huur, service en maaltijden.                                 Terug naar boven  De kosten voor de huur, service en maaltijden moet voor de 1e van elke maand worden overgemaakt op een rekening van de stichting Zo mooi anders. Dit zijn vaste bedragen per maand van +/- 980 euro.

U moet hierbij denken aan: huur, maaltijden, service kosten en nuts voorzieningen

*tariefwijzigingen voorbehouden.

De Wat zijn de voordelen van een PGB.                                              Terug naar boven  Het voordeel van een PGB is dat u invloed heeft bij het verdelen van de gelden die van de overheid ontvangt. Zo kunt u zelf besluiten om u zoon of dochter bij Zo mooi anders te laten wonen. Het budget dat u kunt gebruiken, wordt alleen gebruikt voor u zoon of dochter U weet daardoor precies hoe het budget wordt gebruikt en dat het op de juiste wijze wordt besteed. U heeft dus invloed op de besteding van het budget.

Wie verzorgd de begeleiding,verpleging en ondersteuning.             Terug naar boven De begeleiding, verpleging en ondersteuning wordt verzorgd via het inhuren van zorg, bij een dienstverlenende en ondersteunende organisatie.

Er is een overeenkomst tussen Zo Mooi Anders en Zo Mooi Samenwerken voor een periode van twee jaar vanaf 01-07-2014, met de intentie tot een jaarlijkse verlenging.


Per Saldo biedt advies en ondersteuning.                                         Terug naar boven                                                           

De budgethoudersvereniging Per Saldo geeft informatie, advies en ondersteuning aan individuele budgethouders en treed op als collectieve belangenbehartiger.

Op de website www.pgb.nl vindt u alle informatie en wat ze voor u kunnen betekenen.